Bestuur

a. Bestuursleden:

    Voorzitter:        Thijs Reijnders, 0495-651881

 

    Secretaris:         Johan Looijen,  0495-626185

 

    Penningmeester: Petra van Gog, 0495 - 626345

                             penningmeester.dt1999@gmail.com

 

  

 

 

 

 

* Website: actueel houden door info ook vanuit de leden  

   naar Ben Houben:  benhouben423@kpnmail.nl